Articolul oferă informații care să vă ajute să completați aangifte inkomstenbelasting sau declarația de impozit pe venit  în Olanda.

Cine trebuie să depună declarația de impozit pe venit?

 • Toți cei care primesc o scrisoare de declarație de la Administrația fiscală și vamală olandeză  (Belastingdienst) trebuie să depună o declarație de impozit pe venit.
 • Dacă nu ați primit scrisoare de declarație de la Belastingdienst, totuși este posibil să fie necesar să depuneți o declarație de impozit pe venit.

De aceea este bine să verificați dacă trebuie să depuneți o declarația. Este posibil să puteți obține chiar o rambursare a impozitului. De exemplu, dacă aveți cheltuieli deductibile, cum ar fi costuri de asistență medicală, costuri cu diverse cursuri.

Aici puteți găsi ce tipuri de costuri puteți deduce: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/aftrek-en-kortingen

Puteți verifica dacă este necesar sau nu să depuneți o declarație de impozit pe venit completând o declarație de test în Mijn Belastingdienst. Vă va fi necesar însă un DigiD pentru a vă autentifica pe platforma acestora. În cazul în care nu aveți un DigiD (un cont digital care vă ajută să vă identificați într-un mod sigur în relația cu instituțiile statului și să primiți informațiile necesare – https://www.digid.nl/en/help), atunci va trebui să solicitați unul online. De asemenea, atâta timp cât nu trimiteți datele (opțiune pe care o veți alege la sfârșit), atunci declarația nu va fi înregistrată. În plus, platforma online a Belastingdienst este disponibilă doar în limba olandeză, așa că dacă veți întâmpina probleme în înțelegerea acesteia puteți folosi funcția de Google Translate, din browserul Chrome, sau vă sfătuim să cereți ajutorul unui bun cunoscător al limbii olandeze.

După ce ați completat declarația, veți vedea imediat rezultatul:

 • Dacă, după completarea formularului, vi se va afișa un estimat de rambursare de 16 € sau mai mult, atunci depuneți o declarație.
 • Primiți mai puțin de 16 € înapoi? Atunci nu trebuie să depuneți o declarație. Pentru că nu se plătesc sume sub 16 €.
 • Dacă după completarea formularului se pare că trebuie să plătiți 48 € sau mai mult, atunci aveți obligativitatea de a depune o declarație.
 • Suma de plătit este mai mică de 48 €? Atunci nu este obligatoriu să depuneți o declarație.

Care este termenul limita de depunere a declarației fiscale?

Trebuie să completați declarația de impozit pe venit pentru 2020 în perioada 1 martie – 1 mai 2021. Dacă ați solicitat sau ați primit o amânare, atunci aveți mai mult timp să depuneți declarația de impozitare, însă data limită va fi comunicată de către Belastingdienst.

Cum puteți să completați declarația de impozit pe venit?

În Olanda, plătiți impozit pe venit pe câștigurile dvs. impozabile.

Administrația fiscală folosește declarația de impozit pe venit pentru a stabili evaluarea dvs. fiscală: va trebui să plătiți impozite sau să primiți o rambursare a impozitului?

Există trei tipuri diferite de venituri impozabile (casetele pe care le veți regăsi în formularul de declarație) și fiecare are propriile rate de impozitare. Pentru a calcula venitul dvs. impozabil, trebuie să vă agregați veniturile în aceste trei casete (boxes):

 • Box 1: Venituri din muncă și proprietate
 • Box 2: Interese financiare într-o companie (de ex. acțiuni)
 • Box 3: Economii și investiții

Notați pe o coală de hârtie cele 3 casete și valorile lor, întrucât le vom enumera mai jos în diverse scenarii posibile. De asemenea, pe pagina web a Belastingdienst veți găsi ghidul în 4 pași pe care puteți să îl urmați pentru a completa declarația de impozit pe venit:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/belastingaangifte/content/online-aangifte-doen-in-4-stappen

Este foarte important ca înainte de a începe completarea declarației fiscale, să adunați toate informațiile de care veți avea nevoie. Acestea depind de situația dvs. personală. Mai jos sunt câteva exemple de informații de care mulți contribuabili vor avea nevoie pentru declarația fiscală din 2020.

 1. Soldul conturilor bancare

Aveți nevoie de o imagine de ansamblu financiară care să arate soldurile conturilor dvs. bancare. Veți avea nevoie de aceste solduri începând cu 1 ianuarie 2020 pana la 31 decembrie 2020 (pentru box 3).

 1. Situația ipotecii pentru locuință

Aceasta este o declarație a datoriei dvs. ipotecare restante și a dobânzilor și a altor cheltuieli pe care le-ați plătit în legătură cu locuința dvs. Veți avea nevoie de aceste informații pentru întrebările despre casa dvs. din box 1.

 1. Valoarea casei dvs. privind evaluarea bunurilor imobile (WOZ-waarde)

WOZ-waarde (în olandeză) este valoarea de piață estimată a casei dvs. la 1 ianuarie a anului precedent. Această valoare este specificată în declarația de impozite municipale din consiliul local. Pentru declarația fiscală din 2020, cifra de care aveți nevoie este valoarea casei dvs. la data de referință de 1 ianuarie 2019.

 1. Declarația anuală a veniturilor de la angajatorul sau furnizorul de pensii

Aveți nevoie de salariul anual 2020 sau declarația de pensie. Detaliile de care aveți nevoie includ suma din impozitul pe venit și contribuțiile la asigurările naționale deduse din salariul dvs. în 2020.

 1. O listă cu donații caritabile

Dacă ați făcut donații (pentru care aveți o chitanță) către una sau mai multe organizații caritabile înregistrate oficial în 2020, vă sfătuim să faceți o listă a acestor donații. Dacă îndeplinesc anumite condiții, donațiile sunt deductibile din impozite. Introduceți-le mai întâi în box 1. Dacă aveți în continuare donații deductibile după ce venitul declarat în box 1 a fost redus la zero, le puteți deconta în box 3 și ulterior în box 2. Trebuie să faceți distincția între donațiile „unice” și „donațiile periodice”. În cazul acestuia din urmă, obligația de a face donații este prevăzută într-un contract sau într-un act notarial de donație.

Dacă faceți donații către una sau mai multe organizații de interes public (cunoscute sub numele de ANBI în olandeză) care au fost desemnate de Administrația Fiscală și Vamală ca organizație culturală, puteți crește valoarea donației cu un anumit procent din declarația dvs. fiscală. În scopuri fiscale, puteți crește valoarea donațiilor periodice și a altor donații pe care le-ați făcut în mod privat către organizații de interes public cultural în 2020 cu 25%, până la maximum 1.250 €. Veți atinge acest maxim dacă acordați cel puțin 5.000 € organizațiilor de interes public cultural într-un an calendaristic.

 1. O listă cu toate cheltuielile dvs. medicale

Dacă ați suportat cheltuieli medicale în 2020 din cauza bolii sau invalidității, este posibil să le puteți deduce din venitul dvs. impozabil, în anumite condiții. Mai întâi în box 1 și dacă mai aveți cheltuieli medicale deductibile rămase, le puteți declara în box 3 și box 2. Există un prag de deducere fiscală legat de venit pentru cheltuielile medicale.

La ce trebuie sa fiți atenți atunci când completați declarația fiscală? Enumerăm mai jos principalele lucruri pe care trebuie să le cunoașteți:

 1. Impozitul pe venit și impozitul pe dividende

Dacă ați primit dividende de la companii olandeze în 2020, acestea vor fi supuse impozitului pe dividende la o rată de 15% din suma brută. Declarați orice dividend primit sub „te verrekenen bedragen” (sume compensabile) » „ingehouden dividendbelasting” (impozitul pe dividende reținut). Puteți compensa valoarea totală a impozitului pe dividende cu impozitul pe venit de plătit. Dacă nu trebuie să plătiți niciun impozit pe venit, Administrația Fiscală și Vamală va rambursa impozitul pe dividend pe care l-ați plătit.

 1. Împrumutul pentru locuință
 • Costuri și dobânzi de proprietate deductibile

Orice costuri legate direct de contractarea, prelungirea sau rambursarea unui împrumut pentru locuința dvs. sunt deductibile din venitul dvs. impozabil (din box 1) pentru anul în care au fost suportate aceste costuri. Aceste costuri includ consiliere și comisioane de brokeraj pentru consilierul dvs. ipotecar, comisioane notariale și comisioane de carte funciară în legătură cu actul ipotecar, costurile de evaluare pentru obținerea ipotecii și costurile implicate în aplicarea garanției naționale ipotecare.

 • Deducerea taxelor de refinanțare sau de rambursare anticipată

Dacă ați suportat taxe pentru că ați refinanțat sau rambursat ipoteca pentru casa dvs. la începutul anului 2020, puteți deduce aceste taxe din venitul dvs. impozabil în box 1.

 • Obligația de a divulga informații despre împrumuturi pentru locuințe

Dacă ați împrumutat bani de la compania dvs., de la un membru al familiei sau de la altcineva pentru a vă putea cumpăra casa, rețineți că este posibil să vi se solicite să furnizați detalii despre acest împrumut în declarația dvs. fiscală. Deducerea dobânzii și a altor costuri în legătură cu astfel de împrumuturi este condiționată, printre altele, de obligația dvs. de a efectua rambursări pe împrumut pe toată durata împrumutului. Acest lucru se datorează faptului că administrația fiscală și vamală trebuie să poată verifica dacă ați făcut suficiente rambursări la acest împrumut.

 1. Divorț
 • Întreținerea fostului partener

Dacă plătiți întreținerea fostului partener, suma pe care o plătiți va fi, în general, deductibilă din impozite. Fostul partener trebuie să declare aceeași sumă ca venit impozabil în declarația sa de impozit pe venit. Întreținerea copilului nu este deductibilă din impozite. Nici obligația de a plăti întreținerea copilului nu este considerată o formă de datorie în box 3.

 • Deducerea dobânzii ipotecare în caz de divorț

Dacă v-ați mutat din casă din cauza unui divorț planificat sau finalizat, în timp ce fostul partener continuă să locuiască acolo, veți putea continua să utilizați deducerea dobânzii ipotecare pentru cota dvs. de proprietate a casei pentru un maxim de 24 de luni după ce v-ați mutat.

 1. Box 3
 • Active din box 3

Box 3 din declarația fiscală este locul în care veniturile din economii și investiții sunt impozitate. Capitalul declarat în această casetă include economii, valori mobiliare, o a doua casă și orice proprietate închiriată. Cel puțin primii 30.846 € în capital declarați în box 3 sunt scutiți de impozite în 2020 (parteneri în scopuri fiscale: 61.692 €, împreună) ca „indemnizație fără taxe”. În afară de aceasta, există alte derogări specifice în box 3 la care ați putea fi eligibil.

Nu toate activele dvs. trebuie declarate în box 3. Activele destinate uzului personal sau utilizării în cadrul familiei dvs., cum ar fi mașina, conținutul casei și economiile în cadrul schemei de economii pe parcursul vieții nu trebuie incluse în activele dvs. în box 3.

 • Câștiguri la loterie

Orice câștiguri la loterie pe care le-ați primit până la miezul nopții la începutul 1 ianuarie 2020 sau orice drept la câștiguri la loterie la acea dată, în urma unei extrageri anterioare, sunt considerate parte a capitalului dvs. din box 3 de la această dată de referință. Când exact câștigurile au fost plătite în contul dvs. bancar este irelevant. De exemplu, dacă ați câștigat un premiu la loto la sfârșitul anului 2019, trebuie să îl declarați în declarația de impozit pe venit pentru 2020. Orice câștiguri la loto în 2020 trebuie să fie declarate în declarația de impozit pe venit pentru 2021.

 1. Cheltuieli educaționale

Dacă ați urmat cursuri sau ați fost înscris într-un program educațional în legătură cu profesia dvs. actuală sau viitoare în 2020 și ați suportat costuri, anumite sume pe care le-ați plătit în 2020 vor fi deductibile ca și cheltuieli educaționale. Introduceți-le mai întâi în caseta 1 și, dacă mai aveți cheltuieli educaționale deductibile rămase, le puteți declara în caseta 3 și caseta 2.

Cheltuielile educaționale deductibile includ taxele de școlarizare, taxele de curs, taxele școlare și taxele de examen. Cu toate acestea, acestea nu includ cheltuielile de călătorie și costurile unui laptop, tabletă sau imprimantă etc.

 1. Afacerea proprie
 • Spațiu de lucru pentru afacerea dvs.

Dacă utilizați un spațiu de lucru separat în casa dvs. pentru activități comerciale, cum ar fi pentru a conduce o companie cu răspundere limitată, este posibil să fiți eligibil pentru o deducere pentru afacerea dvs. Acest lucru este supus unor reguli stricte. Administrația fiscală și vamală a dezvoltat un instrument pentru a evalua un număr limitat de situații posibile.

 • Fonduri de primit și de plătit către compania dvs.

Dacă ați împrumutat fonduri de la compania dvs., vă datorați banii companiei și, în consecință, plătiți dobânda companiei (de afaceri).

Aceasta este o datorie pe care trebuie să o declarați în box 1 sau box 3.

Dacă utilizați împrumutul pentru a vă cumpăra, renova sau întreține casa, acest împrumut ar trebui, în principiu, să fie declarat în box 1, deoarece va fi considerat atunci datorie de achiziție de locuințe.

Dacă ați utilizat suma împrumutată pentru a cumpăra un activ pe care l-ați pus ulterior la dispoziția companiei dumneavoastră, atunci acest împrumut va fi declarat de asemenea in box 1.

În toate celelalte cazuri, datoria va merge în general în box 3.

Dacă aveți o relație de cont curent cu compania dvs. cu solduri fluctuante de debit și credit, nu trebuie să declarați dobânda dacă soldul din acest cont curent nu a depășit 17.500 € și nu a scăzut sub -17.500 € în niciun moment din an. Nici atunci nu va trebui să declarați nicio datorie de cont curent în box 3.

Vă rugăm să rețineți:

 • Belastingdienst se concentrează în principal pe comunicarea digitală. Activați contul dvs. online la nlpentru a vă accesa mesajele. Pentru a utiliza acest serviciu trebuie să aveți mai întâi un DigiD.
 • După depunerea unei declarații fiscale, veți primi o evaluare preliminară (voorlopige aanslag)de la autoritățile fiscale. Evaluarea preliminară durează între 6 și 12 săptămâni de la depunerea declarației. Evaluarea preliminară este pur și simplu o estimare.

După ce autoritățile fiscale au verificat declarația, veți primi o evaluare finală (definitieve aanslag) împreună cu detaliile de plată sau de rambursare.

De asemenea, este important să consultați funcția suplimentară de informare a fiecărui câmp destinat introducerii datelor, marcat printr-un semn de întrebare plasat într-un pătrat de culoare galbenă.

Referințe:

https://www.abnamro.nl/en/personal/themes/tax-return/index.html

https://www.expatica.com/nl/finance/taxes/doing-your-income-tax-return-in-the-netherlands-102528/#advice

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/belastingaangifte/

Autor: Cristina Vrîncianu

Care este reacția ta?
0Cool0Upset0Love0Lol

Adăugați un comentariu

sus
ro_RO