Nederlands module 2 

Nederlands module 2    
De cursus Nederlands module 2 is bedoeld voor mensen die met succes hebben deelgenomen aan module 1 of basiskennis van de taal hebben (zie beschrijving van module 1 wat betreft inhoud!). In deze cursus richten we ons op de volgende grammaticale onderwerpen: bijvoeglijke naamwoorden (gradaties van vergelijking), betrekkelijke voornaamwoorden, verschillende soorten werkwoorden (samengesteld of gecombineerd met voorzetsels), vervoeging van werkwoorden in de gebiedende wijs en verleden tijd (onvoltooid en voltooid). De cursus bestaat uit 15 lessen van 2 lessen per week. Tijdens de lessen combineren we theorie met praktijk, waarbij we mondeling oefenen wat we hebben geleerd door middel van conversatie met betrekking tot een specifiek onderwerp. In deze cursus maken we ook kennis met Nederlandse humor, elke les eindigt met een mop. Tegelijkertijd richten we ons in sommige lessen op een onderwerp dat te maken heeft met de cultuur en gewoonten van het land.
naar boven
nl_NL